Herrelaget 2009
27.04 Godoy2/Vigra2 - HaNo 0-3 (Referat)
05.05 HaNo - Brattvag 2 4-1 (Referat)
09.05 HaNo - Lepsoy 3-4 (Referat)
22.05 Haroy - HaNo 2-3 (Referat)
09.06 Ravn - HaNo 3-3 (Referat)
17.06 HaNo - Ellingsoy 6-1 (Referat)
24.06 HaNo - Giske 4-2 (Referat)

17.08 HaNo - Godoy2/Vigra2 4-3 (Referat)
26.08 Brattvag 2 - HaNo 3-3 (Referat)
30.08 Lepsoy - HaNo 2-7 (Referat)
06.09 HaNo - Haroy 4-4 (Referat)
18.09 Giske - HaNo 2-5 (Referat)
27.09 HaNo - Ravn 4-2 (Referat)
04.10 Ellingsoy - HaNo 2-4 (Referat)

11.10 Tjorvag - HaNo 2-3 (Referat)
17.10 HaNo - MSIL 2-3 (Referat)
21.10 HaNo - Skodje 3-2 (Referat)
25.10 Gursken/Larsnes - HaNo 5-2 (Referat)
31.10 HaNo - Ellingsoy 0-4 (Referat)


Hovudsponsorer: